Diễm My dạo Paris

Diễn viên Diễm My diện các thiết kế của Đỗ Mạnh phối cùng túi hiệu khi du lịch .

Vân An (Ảnh: Nam Hoàng)

Theo Vnexpress.net