Ngày 3/4, Văn phòng Tỉnh uỷ cho hay tỉnh vừa ra quyết định kỷ luật khiển trách ông Đinh Quý Nhân, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, do có nhiều sai phạm liên quan tuyển dụng khi là UBND huyện Minh Hoá, kỳ 2011-2015.

Theo đó, ông Nhân ký hợp đồng lao động với 13 người vào làm việc tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, 27 lao động vào các đơn vị sự nghiệp mà không các đơn vị này ký hợp đồng theo quy định của Bộ luật Lao động. Sáu trường hợp khác, ông Nhân bổ sung biên chế, tiếp nhận viên chức không đúng quy trình.

Tỉnh uỷ Quảng Bình đánh giá những khuyết điểm, vi phạm của ông Nhân ảnh hưởng đến lợi của người lao động, giảm hiệu lực, hiệu quả động của một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Minh Hóa, tạo dư không tốt trong nhân dân.

Tỉnh uỷ Quảng Bình cầu UBND huyện Minh Hoá chấm dứt, huỷ bỏ các quyết định tuyển dụng mà ông Nhân đã ký; thực hiện tuyển dụng lại theo đúng quy định.

: vnexpress