– Đáp án tham khảo môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2018. Cập nhật lời giải tham khảo tốt nghiệp THPT môn Hóa học của Bộ GD-ĐT năm 2018 nhanh nhất trên báo Bất Động Sản.

Tham khảo đáp án môn Hóa đầy đủ 24 mã đề

Đáp án môn Hóa mã đề 201

Đáp án môn Hóa mã đề 202

[​IMG]

Đáp án môn Hóa mã đề 203

[​IMG]

Đáp án môn Hóa mã đề 204

Đáp án môn Hóa mã đề 205

Đáp án môn Hóa mã đề 206

Đáp án môn Hóa mã đề 207

[​IMG]

Đáp án môn Hóa mã đề 208

Đáp án môn Hóa mã đề 209

[​IMG]

Đáp án môn Hóa mã đề 210

Đáp án môn Hóa mã đề 211

[​IMG]

Đáp án môn Hóa mã đề 212

[​IMG]

Đáp án môn Hóa mã đề 213

Đáp án môn Hóa mã đề 214

[​IMG]

Đáp án môn Hóa mã đề 215

Đáp án môn Hóa mã đề 216

Đáp án môn Hóa mã đề 217

Đáp án môn Hóa mã đề 218

Đáp án môn Hóa mã đề 219

[​IMG]

Đáp án môn Hóa mã đề 220

Đáp án môn Hóa mã đề 221

Đáp án môn Hóa mã đề 222

Đáp án môn Hóa mã đề 223

[​IMG]

Đáp án môn Hóa mã đề 224

Năm 2018, thí dự học chương trình THPT sẽ phải làm 5 bài thi gồm 3 bài thi độc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, học) và Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch , Địa lý, Giáo dục công dân).

Học sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên thi bắt buộc 3 bài là Toán, Ngữ văn và một trong hai môn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

Môn Ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự với 120 phút, các bài thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm quan. Trong đó, bài thi Toán có thời gian 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút.

Các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút, mỗi môn thành phần trong bài thi có thời gian là 50 phút.

Bộ GD-ĐT quy định mốc thời gian quan trọng: Hoàn thành việc đối sánh kết quả thi chậm nhất ngày 11/7. Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho ngày 11/7.

BAN GIÁO DỤC

: vietnamnet