Năm 2020, xuất khẩu lao động tập trung vào thị trường thu nhập cao

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Việt Nam có khoảng 650.000 lao động làm việc ở nước ngoài tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Người lao động được đào tạo kỹ năng trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh TL
Người lao động được đào tạo kỹ năng trước khi đi làm việc ở nước ngoài. 

Nguồn: Năm 2020, xuất khẩu lao động tập trung vào thị trường thu nhập cao.
Phản hồi / Góp ý: [email protected]